Aansprakelijkheid / Garantie

Ik zet de Piercings volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD.

Black Eagle Piercing,

Kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het optreden van infecties, uitgroei van de Piercing of problemen Tijdens de genezingsperiode. Aangezien de huid kan opzwellen of beurs raken, kan men hiervan eventueel hinder ondervinden.

Kan ook geen garantie geven door slechte of geen correcte verzorging, of voor enig letsel/beschadiging die ontstaan door stoten en of krabben/peuteren aan de piercing.

Uiteraard wordt door mij zorg gedragen voor zodanige omstandigheden op de werkruimte dat infectiegevaar zo klein mogelijk wordt gehouden. Het is echter aan jezelf zorg te dragen voor een goede nazorg. Raadpleeg bij een infectie één arts of neem contact op met mij.

EXTRA AANDACHT: Piercings kunnen de dagen na het zetten opzwellen. Je dient de Piercing/Huid na thuiskomst met rust te laten. Als de huid opgezwollen is! mag je geen zalf of ontsmettingsmiddel aanbrengen. Hierdoor maak je het alleen maar erger, resultaat een nare ontsteking.

Als er zich tijdens de genezing problemen voordoen! Kom dan gerust even binnen, maar doe dit zonder één grote mond te hebben.

BLACK EAGLE piercing