Risco’s Tattoos

INFORMATIE OVER DE RISICO’S VAN TATOEAGES

Je bent van plan een tatoeage te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang
om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico’s. Het aanbrengen
van een tatoeage is een huiddoorborende handeling. Door een juiste
werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je
besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast
kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf
als door de behandelaar) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je tatoeage
er niet mooier op maken. Onder de 16 jaar wordt een tatoeage sterk afgeraden.
Wil je het toch en je bent onder de 16 jaar, dan moet je wettige vertegenwoordiger
meekomen naar de studio. Voordat je een tatoeage laat aanbrengen
word je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit
toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het
invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Ben je onder de
16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen
en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de tatoeëerder
en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een tatoeage
Tijdens het aanbrengen van een tatoeage worden met kleine naalden inkt- en
pigmentstoffen onder de huid aangebracht. Hierdoor ontstaat een voor het leven
blijvende afbeelding.
De inkt- en pigmentstoffen moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt gecontroleerd
door de Voedsel en Waren Autoriteit. Voordat de tatoeage wordt aangebracht,
wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Zo nodig wordt de huid
geschoren. Dit moet gebeuren met een nieuw wegwerpscheermesje. Het
aanbrengen van een tatoeage moet zo hygiënisch mogelijk gebeuren. Dat wil
zeggen; de naald die door je huid gaat, mag niet eerder gebruikt zijn, moet uit een
steriele verpakking komen en mag niet met de blote handen worden aangeraakt.
De inkt die gebruikt wordt moet eveneens steriel zijn. De inkt die voor jou gebruikt
wordt zit in kleine inktcups en mag alleen voor jou worden gebruikt. Overgebleven
inkt wordt weggegooid. Tijdens het aanbrengen van de tatoeage worden tissues
gebruikt. Uiteraard moeten de tissues schoon zijn en direct na gebruik worden
weggegooid. De tatoeëerder draagt tijdens het aanbrengen van je tatoeage
handschoenen en vervangt deze handschoenen telkens als hij of zij iets anders
aanraakt dan het tatoeëerapparaat, een tissue of je huid. Na afloop wordt de
getatoeëerde plek verzorgd en afgedekt.

Het verzorgen van de tatoeage
Een pas aangebrachte tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. De wond
die door het tatoeëren is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te genezen. Met een
goede verzorging is de wond na ca. 1 week genezen. Je krijgt van de tatoeëerder
mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je de tatoeage moet verzorgen. In
de instructie moet o.a. staan dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen,
wondvocht) contact moet opnemen met je huisarts.
Gedurende de genezingstijd raden wij je aan om niet te zwemmen, niet in bad te
gaan (douchen mag wel), niet te zonnebaden (ook niet onder de zonnebank) en
geen gebruik te maken van de sauna en/of bubbelbad. Gebruik ook na de
genezingstijd op je tatoeage altijd een hoge beschermingsfactor tijdens het
zonnen. 19 De informatie voor cliënten die u verstrekt moet exact worden overgenomen van
bovenstaand schrijven.

Je gezondheid
Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af
om een tatoeage te laten aanbrengen.
• diabetes / hemofilie / chronische huidziekte / contactallergie / immuunstoornis
• hart- en vaatafwijkingen
• bij het gebruik van antistollingsmiddelen
• op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
• op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere
vormen van irritatie op je lichaam voordoen
Tijdens het aanbrengen van de tatoeage mag je niet onder invloed van alcohol of
drugs zijn. Ook indien je zwanger bent, wordt het aanbrengen van een tatoeage
afgeraden. Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de
tatoeëerder op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat deze belangrijk zijn
(bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoeligheidsreacties, onder
behandeling zijn van een dermatoloog e.d).

Richtlijnen
In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van tatoeages. Het
Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de
tatoeëerders zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en
Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de tatoeagestudio’s zich
houden aan de richtlijnen.