Aansprakelijkheid / Garantie

Ik zet Tatoeages uitsluitend volgens de hygiënerichtlijnen van de GGD.

Black Eagle Tattoo,

Kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het optreden van infecties, uitvloeien van inkt of andere problemen tijdens de genezingsperiode. Aangezien Tatoeages kunnen opzwellen ofwel beurs raken, kan men hiervan eventueel hinder ondervinden. Kan ook geen garantie geven door slechte of geen correcte verzorging, of voor enig letsel/beschadiging die ontstaan door zonnen, stoten en of krabben/peuteren aan de Tattoo.

Uiteraard wordt door mij zorg gedragen voor zodanige omstandigheden op de werkruimte dat infectiegevaar zo klein mogelijk wordt gehouden. Het is echter aan jezelf zorg te dragen voor een goede nazorg. Raadpleeg bij een infectie één arts of neem contact op met mij. EXTRA AANDACHT: Onderbeen/Enkel en Voet tatoeages kunnen de dagen na het Tatoeëren opzwellen. Je dient bij thuiskomst de Tatoeage een aantal maal per dag afkoelen te onder de kraan met koud water of 20 sec een colt pack en omhoog houden. In de periode dat de Tatoeage opgezwollen is dient u er geen zalf op te smeren Dit omdat de wond niet afgesloten mag worden, zodat de zwelling kan slinken.

Als er zich tijdens de genezing problemen voordoen! Kom dan gerust even binnen, maar doe dit zonder één grote mond te hebben.

BLACK EAGLE TATTOO